Recent Posts

แบบสอบถามช่วยให้ความจำดี

แบบสอบถามช่วยให้ความจำดีขึ้น

ยังจำได้ไหม จำได้หรือเปล่า ? ความจำของท่านดีแค่ไหน

โรคความจำเสื่อม เป็นปัญหาสุขภาพที่คุกคามคนไทยมานานแล้ว ซึ่งระยะหลังมานี้เราเริ่มพบโรคนี้ในผู้ป่วยที่มีอายุน้อยลง เพราะคนส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรคนี้ และกลัวการรักษาจนปล่อยให้โรคลุกลามเกินกว่าจะรักษาได้

แบบสอบถามนี้เป็นการสำรวจความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้นภายในร่างกายของท่าน หากท่านได้รับการสำรวจแล้วพบว่า ตัวของท่านเริ่มมีภาวะที่อาจจะสุ่มเสี่ยงเกิดความผิดปกติกับร่างกายของท่าน ท่านควรรีบหาวิธีการป้องกันและแก้ไข

หากท่านมีมากกว่า 1 เบอร์ โปรดใส่เครื่องหมาย ,